قصه پردازی‌های اسلام‌گرایان، به مد روز رفتار کردن چپ‌گرایان، و تسخیر سفارت

این روز‌ها بعضی‌ از دانشگاهیان ایرانی‌ – آمریکایی (؟؟؟؟) که اینجا و  ادعای این را دارند که روشن‌فکران جناح مخالف حکومت هم هستند و هنوز هم بنا به مًد روز چپ مانده‌اند سعی‌ دارند به ما بفهمانند که چطور آمریکا و مداخله‌ی بشر دوستانه غرب *به چندان دلیل انسان دوستانه نیست. انگار که ما خود تا به حال *ملتفت این جریان نبوده‌ایم! انگار که ما را با دانشجویان سال اول کلاس‌های مقدماتی‌شان اشتباه گرفته باشند. 
 >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!