منابع مالی از ما بهترون

این روزها حرفهای “اصلاح طلبان” نظام پربرکت که پس از شکست در دعوا بر سر قدرت و مکنت از ایران هجرت داده شده و در بلاد کفار مستقر گردیده­اند بعلاوۀ لابی­ها و دیگر هواداران آنها خلاصه میشود در:

١- چون اسرائیل و آمریکا و دیگران دارند؛ پس، بمب اتم حق مسلم ماست.

٢- تحریم منابع مالی نظام پربرکت حرام است و تحریم دارایی­های مقاماتی که با “اصلاح طلبان ” خرده حساب دارند جایز میباشد.

٣- حقوق بشر چیز خوبی است ولیکن عطف به ماسبق نمیشود.(منجمله مسئلۀ قتل عام سال ٦٧ که میر حسین موسوی خامنه نخست وزیر بود و دیگر “اصلاح طلبان” مشاغل و مسئولیتهای کلیدی داشتند).

٤- هیچگونه کمک مالی خارجی به آپوزیسیون نباید بشود؛

تبصره آ: کمکهایی که در پوشش جایزه و بنیادهای مرتبط با دول خارجی و شرکتهای نفتی به “اصلاح طلبان” و لابی­های آنها میشود مستثنی میباشند.

تبصره ب: امدادهای غیبی برای تأمین هزینه زندگی و مسافرتها و تبلیغات و رسانه های ریز و درشت “اصلاح طلبان” هجرت داده شده به بلاد کفار مستثنی میباشند.

٥- مردم سالاری دینی یعنی دموکراسی.

به عبارت دیگر؛ گر صبر کنید، انشاءالله ز غوره نظام پربرکت؛ حلوای شیرین دموکراسی با دست پخت “اصلاح طلبان” هجرت داده شده طبخ خواهد شد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!