لیست 180 نفره اشخاص و شرکتهای تحریم شده ایران توسط اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در اقدامی خصمانه علیه ایران، بیش از ۱۸۰ شخصیت حقیقی و حقوقی ایران را مورد تحریم قرار داد………… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!