From Shahyad to Azadi – از شهیاد تا آزادی

چهل و پنج سال پیش در جریان تدارک جشن های دو هزار و پانصدمین سالگرد پادشاهی در ایران، طرح یک بنای یادبود به مسابقه گذاشته شد. این بنا که امروز ارتفاع چهل و پنج متری‌اش در مقایسه با انبوه ساختمان های سر به فلک کشیده تهران، از جمله برج میلاد، عددی به حساب نمی آید، همچنان نماد تهران است و جزو برج های معروف دنیا به حساب می آید. برنده مسابقه طراحی این بنا معمار جوان و تازه فارغ التحصیل شده‌ای از دانشکده معماری دانشگاه تهران به نام حسین امانت بود. در فیلمی که می بینید امانت در گفتگو با امین ضرغام از تجربه طرح و ساختن این بنا و رمز ارتباط پر دوامش با شهر تهران و مردمش می گوید

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!