مادر ناصالحان “فاحشه خانه” ایران

بارها درمورد اظهار نظرات ارزشی/اسلامیستی حاج آقا فرج الله سلحشور، کارگردان محبوب خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر، مطالبی تقدیم حضور هنر دوستان شده، آخرین آنها در اینجا.

پس از انتشار نامه سرگشادۀ پنج بانوی بازیگر سینما در اعتراض به ادعای حاجی ارزشی مبنی بر اینکه ” سینمای ایران ” فاحشه خانه” میباشد؛ در مصاحبه­ای حاجی ارزشی گفته:

“من چوبی را برداشته بودم که بعضی‌ها را ناراحت کرده بود و واکنش نشان دادند.”

کارگردان خوش آوازه در سطح جهانی، بانو رخشان بنی اعتماد، در نامه­ای سرگشاده منجمله فرموده­اند:

“… پنج بازیگر جوان که “همه” دخترم بودند، تاب نیاوردند و جوابی محترمانه در شأن خودشان و نه در حد پاسخ به گوینده، دادند.

امروز در خبرها می‌خوانم که گویندۀ دهان‌لجن‌زده، مصداق پاسخ را بلند کردن چوب و فرار گربه‌دزده تعبیر کرده‌است.

من، رخشان بنی‌اعتماد، به عنوان مادر ناصالحان خانواده سینما، نه جواب به یاوه گو ، که بیداد این هرت آباد بی صاحب را ، در میانۀ میدان فریاد می زنم.”

به عبارت دیگر؛ چه غم و شرم باشد که در ذم حاجی ارزشی از مردان بازیگر درون کشور چندان خبری نیست؛ ایران از ایراندختان تُهی نشده است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!