جنجال بر سر عکس های نیمه برهنه در یک کشور اسلامی

یک هنرپیشه پاکستانی که عکس های برهنه اش در کشورش خبرساز شده از مجله هندی که این تصاویر را منتشر کرده دو میلیون دلار خسارت خواسته. وینا ملک می گوید این مجله با دستکاری ، عکسها را برهنه چاپ کرده. وکیل مجله می گوید این خانم ملک است که در خبر دستکاری کرده است.

هارون نجفی‌زاده، بی بی سی،گزارش می‌دهد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!