حمله به شجریان

“منابع آگاه مطبوعاتی می گویند وزارت ارشاد انتشار مطلب، خبر و یا تصویر از استاد شجریان را برای مطبوعات ممنوع کرده و تنها اجازه انتشار مطلب علیه این استاد موسیقی سنتی ایران را می دهد.

به گفته این منابع، نماینده وزارت ارشاد در تماس با جراید ….شجریان را معاند خوانده و انتشار مطلب درباره او را «تبلیغ علیه نظام» محسوب کرده است.”

آی به چشم؛

این شجریان نه تنها از بچگی قاری قرآن نبوده؛ ربنا را هم نخوانده، خط فارسیش هم خرچنگ قورباغه است و حتی بلد نیست ساز­های مختلف ایرانی را بسازد و تکمیل کند، بل، اصلاً صداش سنباده روحه؛ وطن فروش و ضد ایرانی و خشونت طلب هم هست.

سئوال:

آیا توی این سی و سه سال تخریب عزیزان ملت ایران توسط نظام پربرکت؛ به اندازه وزن بال مگسی از ارزش آنان در جامعه کاسته شده که حالا حمله به محبوب القلوبی مثل شجریان گره از کار فروبسته حضرات بگشاید؟

تبریک

پ.ن. بخوانید راجع به آن حسود انکر الاصوات و آن حاجی ارزشی در اینجا و آن آفتابه زهر پاش هم در اینجا.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!