سقوط هواپیمای جاسوسی آمریکا، پاداش عزاداریهای مردم بود

امام جمعه موقت تهران در اختیار گرفتن کنترل هواپیمای جاسوسی ایالات آمریکا
توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را پاداش عزاداری‌های مردم در محرم و
«امداد غیبی» دانست و گفت این هدیه به خاطر «فقدان سردار

تهرانی‌مقدم» از
طرف خداوند بود

ه گزارش خبرگزاری مهر
کاظم صدیقی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران، گفت: «آمریکایی‌ها
هواپیمایی را با عنوان شکارچی نامرئی که فوق‌ پیشرفته و رادارگریز است، با
انواع امکانات به آسمان ایران فرستاده بودند، اما خداوند پاداش عزاداری‌ها
را به ما داد و فقدان سردار تهرانی‌مقدم که با شهادت ایشان سنگری خالی شد،
را برای ما جبران

کرد.»

گفتنی است جمهوری اسلامی با تبلیغات فراوان
گفته است که هواپیمای پیشرفته جاسوسی آمریکا«بهپاد»، طی یک عملیات
الکترونیکی سرنگون شده است٬ اما مقامات نظامی آمریکایی عل… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!