چرا روش مهاتما گاندی به درد مبارزان امروز نمی‌خورد؟

طرح این پرسش کاستن از ارزش گاندی نیست: مهاتما گاندی مورد احترام دوست و دشمن است. او انسانی بزرگ و یک شخصیت برجسته جهانی است. مهاتما گاندی، در دهه‌های ۱۹۲۰، ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ هفده بار دست به اعتصاب غذا زد. این اعتصاب‌ها در اعتراض به قوانین بریتانیا یا با هدف متوقف کردن خشونت‌های مذهبی صورت می‌گرفت. مسئله این است که آیا امروزه نیز – که خشونت بیشتر، و روشهای سرکوب پیچیده تر شده – می‌توان با روشهای مبارزاتی او به جایی رسید؟ >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!