سگ کشی بیرحمانه در تبریز

Warning: Graphic pictures

این حیوانات زبان بسته با روش های بسیار فجیع مانند ضربه به جمجمه توسط لوله های فلزی و کوبیدن سر آن ها به دیوار و یا حلق آویز شدن کشته می شوند…

 

 

سگ کشی بیرحمانه در تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: یک تشکل مردم نهاد فعال در آذربایجان شرقی با طرح این ادعا که سگ های ولگرد و بی سرپرست در تبریز به طرز بیرحمانه ای توسط برخی شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری کشتار می شوند، از مسئولان برای جلوگیری از این اقدام استمداد کرد.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!