آیت الله ها، در کالیفرنیا تخت پوست پهن می کنند!

این گزارش از امریکا به پیک نت رسیده است:: در 5 ماه گذشته چند تن از وابستگان مقامات داخل بیت رهبری توانسته اند کارت اقامت در امریکا را بدست آورده و بعنوان افراد ثروتمند و دارای امکانات سرمایه گذاری در گرانترین مناطق کالیفرنیا مستقر شوند. آنها ابتدا با پرداخت هزینه ای سنگین به شرکت های حقوقی دارای امکانات دریافت ویزا، ویزای موقتی گرفته و وارد امریکا شده و سپس توانسته اند این ویزاها را به ویزای دائم تبدیل کنند. تاکنون از این جمع، افراد زیر شناسائی شده اند:: نیره محمدی گلپایگانی که احتمالا دختر و یا یکی از همسران آیت الله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر بیت رهبری است. وی خانه و باغ بزرگی خرید و همراه شماری باغبان و خدمتکار در آن ساکن شده که قیمت آن تا 12 میلیون دلار تخمین زده میشود .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!