پرتاب کفش به سوی احمدینژاد در مراسم سالگرد علی کردان

ه‌هنگام برگزاری دومين سالگرد درگذشت علی کردان، وزير کشور سابق، گروهی در ميان سخنان محمود احمدی‌نژاد شعارهايی دادند و به سوی وی کفش پرتاب کردند.

به گزارش منابع خبری ايران، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، امروز دوشنبه ۲۱ آذرماه همچون سال گذشته در مراسم سالگرد درگذشت علی کردان، وزير سابق کشور در ساری شرکت کرد.

تارنمای خبرآنلاين ضمن انتشار خبر اغتشاش در سخنرانی احمدی‌نژاد نوشت افرادی که تقاضاهايی را در زمان سخنرانی رئيس جمهور مطرح می‌کردند و اعتراض‌هايی داشتند عمدتأ تعدادی از کارگران اخراجی يکی از کارخانجات نساجی بودند که بيش از يک سال است حقوقی دريافت نکرده‌اند.

برخی از تارنماها نوشته‌اند يکی از افراد حاضر در اين همايش که توانسته بود خود را به صندلی‌های جلو برساند، ناگهان برخاست و کفش‌های خود را به طرف احمدی‌نژاد پرتاب و شروع به انتقاد از وضعيت بيکاری و مشکلات مالی کرد.

تارنمای قاصد نوشت ک… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!