فتوای “دولتهای کافر” الخامنه ای

:

” اگر خرید کالاهای وارداتی از کشورهای غیر اسلامی و استفاده از آنها باعث تقویت دولتهای کافر* و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمین هستند شود و یا قدرت مالی آنها را برای هجوم به سرزمین های اسلامی و یا مسلمین در سر تا سر عالم تقویت نماید واجب است که مسلمانان از خرید و بکارگیری و استفاده از آنها اجتناب کنند بدون اینکه فرقی بین کالایی با کالای دیگر و دولتی با دولت دیگر از دولتهای کافری که دشمن اسلام و مسلمین هستند و جود داشته باشد و این حکم هم اختصاص به مسلمانان ایران ندارد.

سید علی الحسینی الخامنه ای”

به عبارت دیگر؛ خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر “الخامنه­ای” که به برکت پول نفت مردم ایران ولی امر چگین­های بسیجی کهریزک کار، پاسداران ایرانی کُش قاچاقچی مسلک و تروریستهای حزب الله لبنان است و مزد مرد و زن و کودک کُشان بعثی سوریه را میدهد؛ برای همۀ مسلمانان جهان “حکم” صادر میکند که از “دولتهای کافر” خرید نکنند. فوتینا!

تبریک

پ.ن. پر واضح است که این “حکم” شامل اصحاب خدایگان نمیشود.

*بر اساس آمار، دولت چین به کافر بودن مباهات کرده و تا ٩٣٪ مردم آن کشور هم به همچنین. در روسیه ٤٨٪ مردم به کافر بودن خود افتخار میکنند و کادر رهبری آن از کهنه کمونیست­های لامذهب تشکیل شده است. هر دو دولت حقوق اولیه مسلمانان در کشورهای خود را در اویغور و چچن نادیده گرفته و به آنان ظلم مضاعف میکنند. با اینهمه؛ نظام پربرکت خدایگان از جمله خریداران کالاهای اکثراً بنجل آنها میباشد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!