بستن تنگۀ هرمز

پیشتر هم گه گاه از این حرفها میزدند، در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران سعی هم کردند، ولی پس از تحریم بانک مرکزی از سوی انگلستان و “تسخیر” سفارت آن کشور؛ اول یک “” مجلس نظام پربرکت حرفش را زد و بعد هم دیگر حضرات.

البته یک در میان هم میگویند که نه اینکار را نمیکنیم. آخرین آنها که گفته نمیکنند، سردار پاسدار رستم قاسمی است که بتازگی وزیر نفت هم شده و علی رغم تو لیست تحریم و ممنوع الورود بودن، پس از جلسه اوپک تو وین گفته:

” ایران قصد بستن تنگه هرمز را ندارد.”

سئوال:

مگر تنگه هرمز حسینیه جماران است که هر وقت حضرات خواستند بتوانند درش را ببندند؟

مگر ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین برای هواخوری آنجاست؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!