فکر نان کن که خربزه آب است

کنفرانس حفظ محیط زیست دوربان بیش از هر وقت دیگری نشان داد
که درد مشترک را کسی جدی نمی‌گیرد. اصولاً رقابت اقتصادی چنان فشرده، و
محیط سیاسی چنان متشنج است، که کسی رغبت  نمی‌کند به محیط زیست هم اعتنایی
کند. بحث و گفتگو بر سر چیزی به نام محیط زیست زیادی و در مواردی لوکس تلقی
می شود.   شاید با وضع فعلی دنیا که همه جا قاراشمیش است، انتظار دیگری هم نشود
داشت. خیلی از کشورها هشت‌شان گرو نه‌شان است و غم نان نمی‌گذارد به  چیز
دیگری فکر کنند .   >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!