ویدیو زندگی مجلل ایرانیان

چند عدد و رقم:

درآمد حاصل از صادرات نفت؛ که غالباً در استان خوزستان قرار دارد، تنها در طول شش و نیم سال گذشته رقمی بالغ بر ٤٧١ میلیارد دلار بوده است.

بر اساس تخمین­های مختلف؛ تا کنون هزینه نیروگاه هسته­ای بوشهر رقمی نزدیک به ٥ میلیارد دلار بوده که البته هنوز به بهره برداری کامل نرسیده و هزینه بخش غنی سازی و تسلیحات غیر قانونی هسته­ای و موشک های قاره پیما مجزا میباشد.

ارقام دقیقی از اختلاس در نظام پربرکت وجود ندارد؛ ولیکن از منازل مجلل، اتومبیل­های چندین و چند صد میلیونی، ویلاهای قصر مانند، زندگی های بسیار مرفه تشکیل داده شده در دیار کفر برای روز مبادا و یک قلم اختلاس افشا شدۀ ٣ میلیارد دلاری؛ با آن ۱۸.۵ میلیارد دلار سفر کرده به ترکیه اشتباه نشود، میشود حدس زد که در طول سی و سه سال گذشته دزدی از اموال عمومی رکن رکین ” دولت الله بر رو زمین” بوده است.

آن نازنینان که استدلال میکنند تحریم نفت/گاز/بانک مرکزی و قرنطینه ترابری دریایی در راسته براندازی موجب فشار آمدن به مردم میشود؛ بفرمایند آیا چارۀ دیگری جز تلاش برای سرنگون کردن این نظام پربرکت باقیمانده؟

آیا ایرانیان پاک نهاد در این ویدیو؛ که در بسیاری مناطق دیگر کشور اوضاع چندان بهتر نیست، آدم نیستند که باید از همان آبی بنوشند که گاوها در آن آبتنی میکنند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!