هشدار درباره افزایش اعدام محکومان مواد مخدر در ایران

سازمان عفو بین الملل درباره افزایش اعدام محکومان پرونده های مواد مخدر در ایران، هشدار داده و خواسته اعدامهای دست جمعی و مخفیانه این محکومان متوقف شود. “اعتیاد به مرگ” عنوان گزارش تازه این سازمان است که در آن گفته شده افغانها، کردها و بلوچها بیشترین قربانیان مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!