کینۀ رضا پهلوی

این روزها با موهای جوگندمی، کوله باری از تجربه و داغ از دست دادن عزیزان، رضا پهلوی همدرد مردم ایران است، کردار و گفتارش منطقی و پخته و شسته رفته و به گوش هوش خوش میاید.

برای نظام پربرکت و عوامل آن خطرناک شده؛ بیخود نیست که اینچنین از روی کینه به او میتازند. قابل درک است، هر آنکه از خودی­ها و چاکران “امام راحل” نباشد و دارای پتانسیل یک کاسه کردن خیل عظیم نیروهای پراکنده­ای باشد که در غایت با هر مرام و مسلک هدف مشترک آنان ایران آزاد و دموکراتیک است، سم مهلک برای اسلامیست­ها، “اصلاح طلب” و غیره میباشد.

این روزها رضا پهلوی، پسر محمد رضا شاه مغفور، حرف حساب میزند، خوب هم میزند و سزاوار تشویق است.

خوب باشد اگر آنانی که بدرستی دائماً از کمبود هماهنگ کنندۀ مخالفین پرشمار نظام پربرکت شکوه دارند؛ نگاهی دوباره به رضا پهلوی بیاندازند، حرفهای او را سبک سنگین کنند و با کردار او محک زنند.

این روزها حال و روز ایران خانوم و بچه هایی که در خانه مانده­اند وخیم است. این روزها برای ادای وظیفه هم که شده، مهر و دلبندی بجای خود، فرزندان جان بدر برده باید کدورت­ها را کنار گذاشته و برای نجات آنان آستین­ها را بالا زنند.

تبریک

پ.ن. به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!