کمر کارگران زير بار هزينه‌های زندگی خم شده است

ايلنا: دبير اجرايی خانه کارگر ساوه گفت: هدفمندی يارانه‌ها به اين شکل باعث افزايش نرخ تورم و فشار مضاعف به اقشار آسيب پذير جامعه شد.

محمد زمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، ضمن بيان اين مطلب که هدفمندی يارانه‌ها با افزايش سرسام آور نرخ خدمات عمومی و افزايش قيمت مايحتاج روزانه کارگران همراه شد و مشکلی از مشکلات محرومين برطرف نکرد، افزود: شاخص‌های تعيين کننده افزايش دستمزد کارگران که از مهم‌ترين آن‌ها نرخ واقعی تورم و شرايط اقتصادی خانوار کارگری است در افزايش دستمزد کارگران مورد توجه قرار نگرفت.

او اضافه کرد: انتظار جامعه کارگری از شورای عالی کار و دولت اين است که در تعيين دستمزد سال ۹۱ کارگران به دور از هر گونه سياسی کاری و براساس واقعيتهای جامعه به فکر کارگران باشند.

اين فعال کارگری با اشاره به اينکه امروز کارگران شرمنده زن و فرزندان خود هستند اظهار داشت: کمر کارگران زير بار هزينه‌های زندگی خم شده اس…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!