آیاتی چند از کلام الله مجید از سوره مبارکه کانگورو

این را چندی پیش در بالاترین دیدم. نکته جالبی بنظرم بود: اگر اسلام مثلا در استرالیا ظهور کرده بود قرآن به چه صورتی امروز می بود؟

****************

سوره مبارکه کانگورو در ملبورن نازل شده و مشتمل بر چهل و سه آیه است

به نام خداوند بخشنده و مهربان

قسم به کانگورو (۱) و هنگامی که می جهد (۲) و در آن نشانه هاییست برای کسانی که به الله ایمان دارند (۳) و بنگر که چگونه کیسه ای را در شکم او جای دادیم (۴) تا طفل خود را در آن جای دهد (۵) و چرا این کیسه را در نشیمنگاه او قرار ندادیم!؟ (۶) که اگر اینگونه بود طفل او موقع نشستن، له و لورده میشد (۷) و قسم به پلاتیپوس (۸) هنگامی که شنا می کند (۹) و قسم به منقار بلندش (۱۰) و این از معجزات الله است (۱۱) ای محمد! بگو که آیا این کافی نیست برای کافران تا ایمان بیاورند!؟ (۱۲) و این دلیلیست بر حقانیت الله و رسولش (۱۳) و همانا امام زمان را در چاهی بین سیدنی و ملبورن مخفی کردیم (۱۴) و ما مخفی کننده ترین مخفی کنندگانیم (۱۵) و هرکس که زودتر او را بیابد امام نقی او را در قیامت شفاعتش کند نزدمان (۱۶) همانگونه که شفاعت کریستوفر هیچنز را کرد (۱۷) پاک و منزه است خدایی که در حلقومتان مذاب میریزد! (۱۸) و آنگاه که به موسی گفتیم به سوی فرعون برو و همانا ما حرفهایمان سر و ته ندارد! (۱۹) این برای شما بهتر است اگر اهل ایمان باشید (۲۰) کیست که ابرها را پشم میکند؟ (۲۱) بگو آن خدای پشم کننده! (۲۲) که شما را در روز قیامت به پشم خود هم حساب نمیکند! (۲۳) همانا خداوند مخالفانش را برای همیشه زجر میدهد (۲۴) او خدایی است که هرگز ذره ای بر کسی ظلم نمیکند! (۲۵) و البته اگر خداوند می خواست همه را هدایت میکرد، اما عشقش چنان میکشد که تعدادی از شما را به شکل خوک در آورد و بر دلهایتان مهر بزند و خداوند به فنون شکنجه آگاه است (۲۶) بگو کیست که به این زیبایی حال شما را بگیرد؟ کیست به جز آن خدای فریب دهنده (۲۷) هر کس از شما به خداوند چپ نگاه کند چوب در ماتحتش می شود و همانا خداوند به ماتحت شما و هرآنچه بین آن است آگاه است! (۲۸) و ای مردم، همانا زنها را برای شما آفریدیم، مبادا آنها را آدم حساب کنید، خداوند به هر کسی به میزانی معین بها داده است، پس از هرکجا که می خواهید به زنها وارد شوید! (۲۹) این است آن خدایی که به همه امور آگاه است و هر گاه که خورشید طلوع کرد نماز را به جا آورید و آنگاه که به نوح گفتیم کشتی بساز! همانا باز هم میگوییم که حرفهای ما سرو ته ندارد و کیست که از این مثال ما عبرت گیرد؟ (۳۰) قسم به کیوی و نارگیل که تا به حال ندیده ایم، انسان موجود ابلهی است! واین مثال برای خردمندان زده شده است که آنها هم ابله هستند (۳۱) ای محمد! به مردم سیدنی بگو همانا شما از ما نپرسید که چرا بی سرو ته حرف میزنیم، خداوند از آنچه که شما نمیدانید به خوبی آگاه است (۳۲) اوست خداوندی که پدر ژپتو را در دل نهنگ زنده نگه داشت و برایش میز و قلم و شمع مهیا کرد! آیا شما آنگاه که آن نهنگ بادگلو میزد آنجا بودید؟ (۳۳) اینها اخبار غیب است که برایتان بازگو میکنیم، باشد که دیگر سوال نکنید تا برایتان حوری روسی بیاوریم حال کنید، وخداوند به آنچه که در زیر لباستان پنهان می دارید آگاه است (۳۴) و همانا خداوند از نیوتن و انیشتین هم دانا تر است (۳۵) و هر کس را دیدید که این حرفهای ما را انکار کرد، او را بپیچانید، اگر نشد خودتان علی الحساب بسوزانیدش تا بعدا ما خود او را در روز قیامت در حالی که کباب شده است و سیخی در ماتحتش فرو شده زنده کنیم و این است پایان بی چون و چرای مخالفان من و همانا خداوند بسیار مهربان و بخشنده است (۳۶) و از شیطان بترسید، اگر به حرفهای ما شک کردید آن شیطان است که شما را خر میکند و البته او در برابر خداوند عددی نیست و ما میخواهیم که شما خر شوید تا برای همیشه شما را بسوزانیم (۳۷) این است خداوند حکیم و عاقل که از پیش به خرشدن شما آگاه است (۳۸) و ما موسی را به سوی فرعون فرستادیم! همانا آسمانها و زمین و هر آنچه بینشان است را در شش روز آفریدیم (۳۹) دو روزش را آسمانها را آفریدیم و سه روز زمین را و چهار روز هرآنچه بین آنها است را ! این است خداوند حساب کننده. البته ما این مثال را برای ریاضیدانان زدیم، باشد که هنگ نکنند (۴۰) ای محمد! به مخلفان بگو اگر میتوانید شما هم مثل من ربط دهید و از ریاضیات و نجوم سر در آورید، پس چون نمیتوانند بگو پس خفه شید، این است خداوند ساکت کننده (۴۱) و کیست که نداند ما روز و شب را پشت سر هم می آوریم! آیا این دلیل روشنی نیست که راست میگوییم؟ (۴۲) آیا مشاهده نمیکنید که خورشید در آسمان می درخشد؟ پس ما راست میگوییم و همانا خداوند بسیار راستگو و مهربان و بخشنده و علیم و دانا و غیبگو و کار درست است! (۴۳)

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!