جایزه نوبل زن خودفروش یمنی

خود فروشی به سبک زن یمنی!

خانم یمنی کاش میفهمیدی که انقلابی با دل پاک و ناشناخته ماندن بهتر است از مشهور شدن اجاره ای است.

واقعاً تعجب کردم وقتی زن یمنی صحبت های مولا علی را دزدید و از قول فرد دیگری گفت که وی حتی کوچکترین خطبه مکتوبی نیز ندارد.

آن دو نفری هم که از اضافه وزن رنج می بردند اصلا حرفی به زبان نیاوردند و خانم یمنی نیز به جای انتقاد از رفتار علی عبد الله صالح فقط از بشار اسد حرف زد و گفت که دولت سوریه یک دولت محارب با خدا است.”

بهانۀ دهان دریدگی نشریۀ نظام پربرکت به بانو توکل عبدالسلام خالد کَرمان؛ یکی از سه بانوی برندۀ امسال جایزه صلح نوبل؛ البته آن دو بانوی دیگر هم از مراحم اسلامیستهای زن ستیز بی نصیب نمانده­اند؛ استفاده از ” صحبت های مولا علی” و نسبت دادن آن به حضرت عمر است.

اینکه نقل قولی که بانو کَرمان بکار برده از حضرت عمر بوده و یا آنگونه که بیش از چهارصد سال بعد از فوت حضرت علی، در کتاب نهج البلاغۀ شریف رضی نوشته شده ، مورد این چند سطر نمیباشد.

دلیل حمله به بانو کَرمان؛ انتقاد ایشان از بشار اسد بوده که به مذاق حضرات نظام پربرکت که متحد و همدست آن سوری کَش بعثی میباشند خوش نیامده.

تبریک

پ.ن. نظرات بانو کَرمان در بارۀ دیکتاتور عبدالله صالح در .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!