زنده باد مرام صهیونیستی

پیشتر از انگشتانۀ دانش حجت الاسلام حاج آقا علیرضا پناهیان قطراتی تقدیم شده بود؛ این هم چند چکۀ باقیمانده:

” یکی از آسیب‌های مهم آزادی بيان به عنوان یک ارزش محوری این است که مي‌تواند منشاء اختلافات شود و همه افراد جامعه را به جان هم بياندازد.

اميد استکبار برای اينكه بتواند یک جامعه را به نزاع و اختلاف بکشاند، به ارزش محوری دادن به همين آزادی بيان است.

با چنین تحلیلی كلمه آزادی بيان بجای اینکه يك کلام مقدس بشود، می‌شود یک مرام صهیونیستی.

در قرآن کریم صریحاً از کلمه آزادی سخنی به ميان نیامده است”

سئوال:

آیا در کشورهایی که آزادی بیان وجود دارد؛ “همه افراد جامعه به جان هم” می افتند؟

آیا آزادی بیان را ” یک مرام صهیونیستی” نامیدن ؛ تقدیر از آن “مرام” نیست؟

آیا اساساً زندگی اجتماعی در عصر جدید با قواعد بدوی ١٤۰۰ سال پیش امکان پذیر است؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!