فرح؛ نظام پربرکت و سید حسین نصر

حجت الاسلام محسن الویری:

” دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۸۹

ماجرای درخواست دکتر سیدحسین نصر از رهبر انقلاب.

در دفتر حفاظت منافع ايران

در این دیدار آقای نصر که ظاهراً برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی پا به دفتر حفاظت منافع ایران می‌گذاشت، با مروری بر وضعیت مطالعات اسلامی و شیعی در آمریکا گفت که پیش از انقلاب تمامی کرسی‌های اسلام‌شناسی در اختیار یهودیان بود و اکنون تمام کرسی‌های شیعه‌شناسی در اختیار بهائی‌هاست.

نصر گفت: من به دلیل مقبولیتی که نزد رئیس دانشگاه جرج واشنگتن دارم، امکان راه‌اندازی یک کرسی شیعه‌شناسی را دارم و برنامه و سرفصل این رشته هم آماده است و تنها نیازمند کمک مالی ایران برای پشتیبانی این کرسی هستم و اگر ظرف دو سال آینده که من هنوز بازنشسته نشده‌ام، این کار صورت نگیرد، این فرصت از دست خواهد رفت. ”

مشرق نیوز؛ دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۰ :

” دو سال پیش در جشنواره حکمت سینوی که می خواست جایزه نوبل ایرانی از جیب بیت المال باشد ، یک صد هزار دلار پول بی زبان از ثروت مردم فقیر تحویل سید حسین نصر شد…”

روزنامه آفتاب؛ دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۰ :

” روز شنبه بیست‌ و شش آذر، سید حسین نصر در کنفرانس جهانی “از بلخ تا قونیه” در مرکز بزرگ دایره‌المعارف اسلامی بعد از غلامعلی حداد‌عادل از طریق ویدئو کنفرانس به سخنرانی پرداخت.”

خصلت مألوف دروغگویی/تقیه اسلامیستها و کارگزاران نظام پربرکت، احتمال کذب بودن هر سه این گزارشات را محتمل میکند. ولیکن با در نظر گرفتن روابط دیرینۀ آقای نصر با اسلامیستها و اعضاء رده بالای نظام پربرکت منجمله حداد عادل، پدر عروس خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر، احتمال وجود حقایقی در این گزارشات را نیز نمیشود به آسانی رد کرد.

به عبارت دیگر؛ زندگی آقای سید حسین نصر که نوادۀ شیخ فضل الله نوری مشروعه طلب ضد مشروطه هستند و در دوران پهلوی از جمله رئیس دانشگاه و مسئول دفتر شهبانو فرح شده و گفته میشود سخنرانی “صدای انقلاب شما را شنیدم” شاه هم نوشتۀ او بوده و آخر عمری به ایندست کارها رسیده سوژه خوبی برای یک فیلم هالیوودی میباشد.

تبریک

پ.ن. به اینجا؛ اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!