رئيس قوه قضائيه: مخالفت با اعدام در ملاء عام، مخالفت با اسلام است

آيت‌الله صادق لاريجانی در سخنانی به‌شدت به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل عليه نقض حقوق بشر در ايران حمله کرد و گفت اعدام در ملاء عام عين قوانين اسلام است.

آيت‌الله لاريجانی اضافه کرد: آن‌چه در اين قطعنامه عليه اعدام‌های در ملا‌ء عام آمده است در واقع مخالفت صريح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!