نیروی زپرتی و تهدید تنگۀ هرمز

پیشتر در مورد تهدیدات مکرر نظام پربرکت در بستن تنگه حیاتی هرمز چند سطری تقدیم حضور صلحجویان شد.

در آخرین دست از این تهدیدات، در کنفرانس خبری مانور ده روزۀ دریایی که از امروز در اطراف تنگه هرمز شروع میشود، فرمانده نیروی دریایی نظام پربرکت گفته:

“همانگونه که نيروی دريايی ارتش در دريای عمان و دریاهای آزاد اقتدار و توان اجرای هرگونه عملیاتی را دارد در این برهه نیز در صورت لزوم توان انسداد این تنگه را که تنها بخش کوچکی از آبهای ساحلی جمهوری اسلامی ایران است خواهد داشت.”

به عبارت دیگر؛ با این حرفها نیروی دریایی مجهز به شناورهای زپرتی، چند تابوت زیرآبی و تعدادی بلم تندرو، ناوگان پنجم ایالات متحده مستقر در بحرین را دستکم میگیرد و با دم شیر بازی میکند.

ایندست هل من مبارز گویی­ها آمد نیامد دارد و غالباً عاقبت خوبی هم ندارد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!