یورش نیروهای امنیتی به کلیسای مسیحیان اهوازی در آستانه کريسمس

مسيحيت يکی از اديانی است که جمهوری اسلامی ايران آن را به رسميت می شناسد،
اما اين شامل حال نوکيشان مسيحی فارسی‌زبان که به مسيحيت روی آورده‌اند
نمی‌شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!