تضاد تمیزی و زیبایی با اسلام

مسئول اتاق فکر “نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها” حاج آقا حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان گفته:

“غربیها به گونه ای تلاش کردند که شهرهای مذهبی و زیارتی را به گونه ای طراحی کرده اند که تا ٢۰۰ سال دیگر هم تمیز و شیک نمی شود مگر اینکه بکوبند و از نو بسازند تا شیک شود.

غیر اسلام را در شهر و کشور و سبک زندگی زیبا جلوه می دهند اما اسلام را نمی توانیم زیبا جلوه دهیم.”

سئوال:

آیا این فرمایشات “مسئول اتاق فکر” به این معنی میباشد که شیک بودن، تمیزی و زیبایی با اسلام در تضاد است؟

آیا “شهرهای مذهبی و زیارتی ” را غربیها طراحی کرده­اند که تا ٢۰۰ سال دیگر هم نمیشود تمیز و شیک شوند؟

تبریک

پ.ن. علاقمندان به دیگر فرمایشات “مسئول اتاق فکر” نهاد خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر به اینجا و اینجا سرکی بکشند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!