مهدی کروبی: می خواهند انتخابات فرمایشی ترتیب دهند

روز دوشنبه، ۵ دی (۲۶ دسامبر)، سایت سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی، متن مصاحبه کوتاهی را با فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، منتشر کرد که در آن، وی دیدگاه های دبیرکل حزب اعتماد ملی را در مورد انتخابات دوره دهم مجلس بازگو کرده است.

براساس این گزارش، مهدی کروبی گفته است که: “موضعگیری هایی که از دبیر شورای نگهبان و وزیر اطلاعات و برخی دیگر از مسئولان و مخصوصا صدا و سیما شنیده ام حاکی از آن است که به اعتقاد آنان، دشمنان انقلاب و نظام می خواهند از فرصت انتخابات استفاده کنند و امنیت کشور را برهم بزنند.”

آقای کروبی افزوده است: “من از این دیدگاه ها استنباط کردم که آقایان از تداوم قهر و نارضایتی مردم به خوبی مطلع اند و می خواهند انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!