تخریب رضا پهلوی به عنوان یک فعال

پیش‌نویس شکایت و Draft آن در اختیار همگان و به صورت عمومی بوده است. چرا و به چه دلیل این افرادی که در آن زمان هیچ عکس‌العملی به نامه آقای پهلوی نشان ندادند پس از مطرح شدن رسمی این اقدام از خواب بیدار شده‌اند؟

اگر به نظر آن‌ها اقدام آقای پهلوی اشتباه بوده است، چرا در همان زمان اقدام به انتشار نقد یا صحبتی در این زمینه نکردند و کلن درخواست مشورت عمومی آقای پهلوی را نادیده گرفتند؟

این سوال بی‌جوابی است، که نشان‌دهنده تخریب سازمان یافته سیاسی (و نه الزامن نقد منصفانه) بر علیه آقای پهلوی است. طبیعتن بسیاری با نام آقای پهلوی و ریشه خانوادگی ایشان مشکل دارند و تا جایی پیش می‌روند که به ایشان به طور واضح پیشنهاد تغییر نام فامیل خود را می‌دهند. ولی این نمی‌بایست مجوزی برای تخریب حرکتی گروهی و ارزش‌مند باشد حتا اگر با مقاومت لابی‌های جمهوری اسلامی مواجه شود، …

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!