تولد نوزادان نارس به علت آلودگی هوا

از نظر علمی اگر میزان آلاینده‌ها بیش از حد مجاز باشد بر سقط جنین به خصوص در ماه‌های ابتدایی موثر خواهد بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!