شرم حضور

من نمی‌دونم بعضی‌ از ما  کی‌ میخوایم این باقلوایی رو که توی دهنمونه قورت بدیم، که بعدش بتونیم منظور و مقصودمون رو رسما و صریحاً اعلام کنیم………..

مسلمونه که میگی‌ وحشیه، ملی‌ گراهام که میگی‌ تکلیفشون از سابق روشنه، ملی‌ مذهبی هم که میگی‌ شارلاتانه، چپام که میگی‌ خرن…………پس فقط میمونه پس افتاده‌های مفتخور رژیم دیکتاتوری خانواده رذل پهلوی، که دست افشان و پاکوبان، رضا و مریم و جان بولتون رو بزارن روی کارناوال شادی کوروش، داریوش، آذرمیدخت، سیمیندخت و بهمراهی ارکستر نظامی آمریکا که رهبریش رو یه جوئیش فرند داره، ایرونی‌ رو آزاد کنن و ایرون رو آباد………….مثل بقیه منطقه…د قورتش بده دیگه……..

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!