کشتار بیرحمانهٔ سارقان بانک در شهر کرمانشاه

شما اسکناس‌های دزدیده شده و چهرهٔ متلاشی شدهٔ سارق مسلح را می‌بینید که توسط ماموران نیروی انتظامی به طرز وحشتناکی‌ کشته شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!