خبرنگاری، یکی از خطرناکترین مشاغل جهان

مشاغل خطرناک کم نیست: خلبانی،
جوشکاری، فضانوردی، مارگیری، آتش نشانی، مین روبی، غواصی، کار در معادن،
روی داربستها یا با برق فشار قوی همه خطرناکند، اما خبرنگاری چیز دیگری
است.

  هرچند تلفات در این کار کمتر از مین روبی است، اما کیفیت آن جوری
است که خطر همیشه با آن همراه است. خبرنگار بر خلاف سایر مشاغل خطرناک فقط
حین کار در خطر نیست، بلکه همیشه در خطراست: هنگام ارسال گزارش، در موقع
فراغت و بلافاصله بعد یا مدتها بعد از انتشار خبر.   خبر معمولاً عده ای را خوش نمی آید. اینان دو دسته اند. یا در قالب
دولت و با اهرم سانسور تهدید یا دستگیر می کنند، یا اینکه در قالب گروههای
مافیایی  سرخود و موازی با دولت اقدام می کنند. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!