رو کم کنی اسلام

“نو اندیشان دینی” نسخۀ جدید ولیکن المثنی “روشنفکران دینی” و غالباً از “اصلاح طلبان” دک شده از نظام پربرکت و اکثراً شیفتۀ شارلاتان علی شریعتی میباشند.

اینان اصرار دارند که این حکومت اسلام ناب محمدی نمایانگر اسلام راستین حضرت محمد و امام علی نیست. مهدی مظفری، استاد اسلام شناسی در دانشگاه آرحوس دانمارک، بر این باور نیست و از جمله :

” مرجع کلان اجرای حکومت ناب اسلامی، حکومت محمد است در مدینه و مرجع کلان اجرای حکومت ناب شیعه، حکومت علی است.

بنابراین، برای آنکه نقد این نو اندیشان اسلامی مستند باشد باید اینان یک تحقیق تطبیقی انجام دهند و مورد به مورد، تخلفات رهبری جمهوری اسلامی را از راه محمد و علی نشان دهند. فقط در این صورت است که نقد آنان اعتبار پیدا خواهد کرد. من ندیدم کسی از این جماعت چنین کاری کرده باشد.”

آهای مبلغان/مدافعان مدل اسلام راستین، برای رو کم کنی هم که شده؛ تطبیق دهید.

تبریک

پ.ن. این را هم از مظفری .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!