نوکر صفتی ایرانیان

در بسیاری از ممالک خوشبخت آزاد که برای مهاجرت به آنجاها سر و دست میشکنند؛ رسم نانوشته­ای است که اول سال یک آرزو بکنند.

بعضی­ها سراغ آرزوی بدست آوردن مال بیشتر، بدنی موزون تر، همدمی خوش مشرب­تر و از ایندست میروند.

بعضی­ها هم لقمه را درشت تر میگیرند و آرزومند صلح در جهان، پایان فقر سیاه، کشف درمان بیماریهای لاعلاج و از ایندست میشوند.

ایکاش امسال آفت نوکر صفتی از ایرانزمین ریشه کن شود.

اهلش میدانند این آفت در جامعه ریشه دوانده و علت بسیاری از تیره روزی­های ایران و ایرانیان است.

بعضی­ها نوکرتم، غلامتم، خاک زیر پاتم و الی آخر را نموداری از فرهنگ فروتنی ایرانیان میدانند؛ ولیکن اینگونه نیست. این طرز فکر و رفتار محدود به معاشرت نمیباشد و در حیطه کار و سیاست نقش اساسی و مخربی دارد.

تصورش را بفرمایید در جراید آمریکا اعلام شود؛ به نمایندگانی در مجلس و سنا نیاز است که سینه چاک رئیس جمهور باشند. فکر میکنید چیزی از آزادی، رفاه، پیشرفت و دیگر مزایا در آمریکا باقی میماند؟

آیت الله سید احمد علم الهدی؛ امام جمعۀ مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری گفته:

“بزرگترین نیاز ما برای مجلس آینده سینه چاک ولایت است.”

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!