رئیس بانک مرکزی ایران: دنیا به آمریکا میخندد

به دنبال امضای قانونی جدید در آمریکا که تشدید تحریم‌های ایران از جمله مجازات شرکت‌ها و موسسه‌های طرف معامله با بانک مرکزی این کشور را شامل می‌شود، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که به دلیل اعمال چنین تحریمی “دنیا به آمریکا می‌خندد.”

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، تحریم این بانک را یک مانور سیاسی و “گزینه‌ای ناکام” خوانده و گفته است: “برخی غربی‌ها بحث سیاسی به راه می‌اندازند و استقلال بانک مرکزی را نادیده می‌گیرند. در تمام دنیا هم بانک‌های مرکزی وابسته به دولت‌ها نیستند، بنابراین تحریم بانک مرکزی غیراصولی و غیرمنطقی است.”

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه، ۳۱ دسامبر (۱۰ دی)، قانون جدید بودجه دفاعی آمریکا را امضا کرد که تشدید تحریم‌های ایران، از جمله مجازات شرکت‌ها و موسسه‌های طرف معامله با بانک مرکزی این کشور را هم شامل می‌شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!