ذبیح الله بخشی درگذشت

ذبیح الله بخشی معروف به حاج بخشی درگذشت. آقای بخشی یکی از طرفداران پر و پا قرص حکومت ایران بود. او طرفداری از حکومت را از جبهه های جنگ شروع کرد. بعد از جنگ، او با طرفدارانش به خیابان می آمد و با آنچه بدحجابی می خواند مبارزه می کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!