زرشک! اول بگو حلوا خوردم!

آره، این فرنگ نشین‌های پیرو خط امام، همون‌هایی‌ که روز و شب میان تو اینترنت شاخ و شونه میکشن، جیغ و ویغ میکشن که “رهبر جونم و دکتر جونم حق مثلم دارند که دو سه تا بمب اتمی‌ بزنن تو سر این یهودی‌ها از دنیا محوشون کنن و اگه آمریکا حرف بزنه، تنگه‌ها رو می‌بندیم از همین جائ، تورنتو و لندن”. آره، همین‌هایی‌ که با بی‌شرمی به زندانیان سیاسی و شهدای مبارزه بر علیه ولایت فقیه فحش میدن و مسخره می‌کنن. آره همین ها، کافی‌ بود که آمریکا یک کشتی بفرسته نزدیک تنگه، که این‌ها تنبون مارک “کلوین کلان” مبارکشون  رو زرد کنن. حالا افتادن نگران و پریشان، روز و شب، دنبال هر اعلامیه ضد جنگ از طرف مردم شریف ایران که فقط خواستار صلح و رهایی از رژیم جنایتکار ولایت فقی‌ هستند،  و از راه دور امضاش می‌کنن، اونم امضا از نوع اینترنتی!

زرشک! اول بگو حلوا خوردم، بعد بیا اینجا که ملت ایران یکی‌ دو کلمه با تو و ارباب‌های دزد و قاتلت حرف دارن…….

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!