احزاب کرد ایرانی انتخابات مجلس را تحریم کردند

حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله
کردستان ایران با صدور بیانیه‌ی مشترک انتخابات مجلس را تحریم کردند.
کارشناسان مسائل کردستان ایران درباره‌ی انگیزه موضع‌گیری احزاب کرد ایرانی
و نفوذ این احزاب در کردستان توضیح می‌دهند.

مجلس شورای اسلامی را تحریم کردند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:
«انتخابات اگر در کشوری دمکراتیک و در سایه‏ی حکومتی باورمند به دمکراسی و
حقوق و آزادی‏های مردم برگزار شود، بی‏شک نتیجه‏ی آن مجلسی مردمی و
نماینده‏ی حقیقی مردم خواهد بود».

احزاب کرد ایرانی در بیانیه خود برگزاری انتخابات را به نمایش تشبیه کردند
و نوشتند: «مقصود رژیم از این نمایش حضور مردم در پای صندوق‏های رای و
استفاده‏ی تبلیغاتی از آنها جهت مشروعیت‌ بخشی به خود است و نه سهیم کردن
مردم در اداره‏ی کشور».

هر دو گروه کرد ایرانی ضمن اشاره به انزوای بین‌المللی ایران خاطرنشان
کردند مشارکت …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!