پادکست اشعار الهام اسلامی و میشل ول بک

مانا آقایی شعرهای الهام اسلامی را می خواند و لیلا فرجامی شعرهای شاعر فرانسوی میشل ول بک را که خود ترجمه کرده اجرا می کند

برای ااطلاعات بیشتر: http://sherophone.com

لینک دیگری برای این شماره: اینجا

دانلود آخرین مجموعه ی شعر لیلا فرجامی: رودخانه ای که از ماه می گذرد

یا

http://iranianmuse.files.wordpress.com/2012/01/leilafarjami-ketab.pdf

با احترام و سپاس

شعروفون

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!