خبرنگاران جنگ

انا فتحنا لك فتحاً مبينا

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تقديم ميكند

خبرنگاران جنگ

مستندی از روزهای خون و آتش و حماسه

از آغاز جنگ تا آزادسازی خرمشهر

کارگردان: محسن قیصری

تصوير پردازان:امير فكرى، ارژنگ توكلى، نور الدين سبحانى

فيلمبرداران صحنه هاى جنگ: محمد داودى، مرحوم محمود بهادرى، فرهاد صبا، ارژنگ توكلى، خليل رامش، امير فكرى، رضا كامرانى، محسن قيصرى

کلیه وقایع و رویدادهای این فیلم واقعی است و مشاهدات عینی خبرنگاران، فیلمبرداران، عکاسان و مستند سازان دوران دفاع مقدس می‌باشد که توسط جمعی از آنان روایت شده است.

خبرنگاران جنگ – The War Reporters from Ali Ali on Vimeo.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!