پیامک«دلار» به مقصد نمیرسد

حامد شفیعی: طي روز‌هاي اخير بازار ارز كشور به دلايل مختلف دچار نوسان شد.
هرچند اين نوسانات گريبانگير ديگر ارز‌ها نيز شده اما تغييرات قيمتي دلار
در مقايسه با ساير ارزها بيشتر بود. اين نابساماني بازار ارز، حساسيت‌هاي
خاصي را در افكار عمومي و نهادهايي مانند مجلس به همراه داشته است.
فيلتر شدن برخي سايت‌ها به دلايل مختلف موضوعي است كه هرازچندگاهي مورد
توجه رسانه‌ها قرار مي‌گيرد، اما اخيرا بحث فيلتر يا سانسور شدن برخي
پيامك‌ها نيز مطرح و عنوان شده كه در مواقعي خاص و با توجه به شرايط، اجازه
ارسال برخي پيامك‌ها كه حاوي كلماتي خاص باشند به مشترك داده نمي‌شود.
نوشتن كلمه «دلار» به زبان فارسي هر چند براي فرستنده پيام پيغام ارسال شد
را به همراه داشته و هزينه آن نيز منظور مي‌شود اما طي روزهاي گذشته
پيامك‌هايي كه حاوي اين كلمه باشند به دست مشتركان نمي‌رسد. اين مساله هم
براي مشتركان همراه …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!