مستند تلویزیون درمورد بسیجیان آسیب دیده دراعتراضات

شبکه خبر روز شنبه هفدهم دی‌ماه مستندی به نام راه امین پخش کرد. این مستند به «آسیب دیدگان بسیجی» اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ می‌پردازد.
نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان بسیج، اعتراضات چند ماهه ایران را که در پی اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد شکل گرفت، به شدت سرکوب کردند.
مقام‌های حکومتی آمار دقیقی از کشته‌شدگان این اعتراضات اعلام نکرده‌اند. در پی این اعتراضات ساز و کار رسانه‌ای حکومت ایران مستندها، گزارش‌ها و فیلم‌های گوناگونی را تهیه کرد که در آنها از جمله «بیگانگان» متهم به کشتن معترضان شده‌اند یا به برای نمونه به «آسیب‌دیدگان بسیجی» پرداخته شده است.
در زمان اعتراضات دولت ایران جلوی ورود خبرنگاران مستقل را به ایران گرفت.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!