انفجار بمب در محدوده «سید خندان» تهران +تصاویر


این بمب از نوع مغناطیسی و همان‌هایی است که قبلا نیز برای ترور دانشمندان
از آنها استفاده می‌شده

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!