سرطان تخمدان

سرطان تخمدان قاتل خاموش زنان است. علائم این بیماری زمانی ظاهر می شود که دیگر برای درمان دیر شده است و گاهی اوقات بیماران مبتلا پیش از تشخیص می میرند. طبق برآورد، سال گذشته بیش از 200 هزار زن در جهان به این سرطان مبتلا و قریب به 140 هزار نفر به دلیل تشخیص دیررس جانشان را از دست دادند. پژوهشگران می گویند نحوه درمان جدید این وضعیت را متحول خواهد کرد.

سرطان‌ هاي تخمدان به دو گروه تقسيم مي‌ شوند: گروه اول که 80 درصد سرطان‌ هاي تخمدان را تشکيل مي ‌دهند، بعد از 40 سالگي شايع‌ است و با افزايش سن، بروز آن به شدت افزايش مي ‌يابد.

گروه دوم، سرطان‌ هاي تخمداني که از سلول‌ هاي جنيني منشا مي ‌گيرند و 20 درصد سرطان‌ هاي تخمدان را تشکيل مي ‌دهند که بيشتر در دختران و زنان تا قبل از 20 سالگي بروز مي ‌کند. اين گروه برعکس گروه اول، به دليل بروز علائم حاد (بيشتر به صورت درد و تورم شکمي) در مراحل اوليه تشخيص داده مي ‌شوند و بقاي عمر در اين گروه از سرطان‌ هاي تخمدان، زياد است.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!