ایرج گرگین بامداد امروز در پی یک دوره طولانی بیماری درگذشت

ایرج گرگین بامداد امروز در پی یک دوره طولانی بیماری در بیمارستان فیرفکس در ویرجینیای شمالی، آمريکا، در ۷۷ سالگی درگذشت.

ایرج گرگین فعالیتهای اجتماعی و روزنامه نگاری را از اوان نوجوانی با انتشار روزنامه دانش آموز در سال ۱۳۳۰ در تهران آغاز کرد. سپس در انتشار روزنامه جوانان دموکرات فعالیت داشت. هنگام شروع به تحصیل در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ضمن همکاری با بسیاری از روزنامه ها و نشریات در ایران، فعالیتهای هنری گسترده ای را نیز آغاز کرد و سپس در سال ۱۳۳۷ به عنوان تهیه کننده و گوینده خبر به رادیو ایران پیوست.

در همان سال طرح ایجاد یک رادیوی فرهنگی در تهران را ارائه داد که پس از تصویب به اجرا درآمد و رادیو تهران ایجاد شد. این رادیو نقش مهمی در پیشبرد فرهنگ در جامعه ایفا کرد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!