تاخت اختلاس مشائی با اختلاس نجومی سید مجتبی خامنه ای

احمدی نژاد می گوید: «اشکال ندارد، اما باید به همه پرونده‌های اختلاس
رسیدگی شود. من اسناد و مدارک موثقی دارم که به موجب آن آقای سید مجتبی
خامنه‌ای فرزند محترم مقام معظم رهبری رقم ناقابل (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ یورو –
شانزده با هشت تا صفر) یک و شش دهم میلیارد یورو از بیت المال اختلاس کرده
است. اگر متعهد می شوید که به هر دو پرونده همزمان رسیدگی کنید من با
استفعای مشائی موافقت خواهم کرد ”

به همین دلیل پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بدون متهم اصلی به
دادگاه می رود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!