علی مطهری دلایل رد صلاحیتش را رد کرد

علی مطهری و حمیدرضا کاتوزیان، دو نماینده اصولگرای مجلس ایران به رد صلاحیتشان برای شرکت در انتخابات مجلس ایران توسط هیئت‌های اجرایی وزارت کشور اعتراض کرده‌اند.

هفته گذشته هیئت‌های اجرایی در نخستین مرحله بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی دوره بعدی مجلس ایران، صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان منتقد فعلی مجلس را رد کرده‌اند.

علی مطهری در نامه‌ای به وزارت کشور ایران دلایل اعلام‌شده برای رد صلاحیت خود از جمله عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و عدم وفاداری به ولایت فقیه را رد کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!