امریکا با استفاده از دلفین ها تنگه ی هرمز را باز می کند!

در سال 2010، سیاتل تایمز گزارش داد که نیروی دریایی امریکا در خلیج سن
دیگو 80 دلفین دارد. انها اموزش دیده اند تا مین ها را شناسایی کنند و در
نزدیکی انها ترانسپاندرهایی قرار دهند. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!