دردل‌هاي ننه ليلا از ناملايمات زندگي +تصاوير

در حالي كه تنها در چند صد متري اين روستا آسفالت و در 4 كيلومتري آن نيز
خط آبرساني وجود دارد اما اين روستا از داشتن امكانات اوليه‌اي همچون آب،
برق، تلفن و گاز محروم است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!